Ne visiem, kam patīk spēlēt futbolu ir pieejami lieli, ar zālienu noklāti futbola laukumi, bet tāpēc nav jāatsakās no futbola spēlēšanas. Daudzviet ļoti populārs ir ielu futbols, turklāt bieži vien, pateicoties tā nekomerciālajam raksturiem un nekonkrētajiem noteikumiem, tas ir daudz aizraujošāks nekā tradicionālais futbols.

Līdzīgi citiem ielu sporta veidiem, kas atvasināti no komerciāliem, profesionāliem sporta veidiem, arī ielu futbols sākotnēji bija mazāk turīgo cilvēku izklaides veids. Viņiem nebija iespēju spēlēt īstos laukumos, tāpēc tika izmantots viss, kas apkārt pieejams – parki, tukšas autostāvvietas, pamesti laukumi utt. Arī vārti tika veidoti no jebkādiem pieejamiem materiāliem un bieži vien gan laukumu, gan vārtu izmēri neatbilda nekādiem noteiktiem standartiem. Tā kā ne vienmēr bija pieejams atbilstošs spēlētāju skaits un pietiekoši liels laukums, vēlāk tika izdomātas dažādas citas spēles, kas atvasinātas no futbola, bet ar pavisam citādākiem noteikumiem un spēles galveno mērķi. Mūsdienās tiek rīkotas arī ielu futbola sacensības. To rīkotāji pārsvarā ir vietējās organizācijas un spēlei nav komerciāla rakstura. Ielu futbols drīzāk ir uzskatāms par brīvā laika pavadīšanas veidu, nevis sportu.

Ielu futbolu var iedalīt divās daļās – futbols, kas ir ļoti pietuvināts tradicionālajam sporta veidam, vienīgi tiek spēlēts, mazākā laukumā ar atšķirīgu segumu un dažādas, no tradicionālā futbola atvasinātas, spēles. Pirmais variants ir retāk sastopams, jo visu noteikumu ievērošana un proporcionāla laukuma izveide ar atbilstoša izmēra vārtiem tomēr arī ir sarežģīta un samērā dārga. Biežāk tiek spēlētas dažādas citas spēles, kurās var variēt, gan ar spēlētāju skaitu, gan laukuma izmēru, gan citiem aspektiem.

Netradicionālās futbola spēles pārsvarā ir kādas konkrētas futbola spēles sastāvdaļas izmantošana, piemēram, piespēļu došana izmantojot tikai galvu. Šīs spēles noteikumi ir līdzīgi kā tenisā, proti, tas, kurš neatsit bumbu zaudē. Vēl ir spēle, kurā bumba jāsper pa ielas apmali un citiem spēlētājiem tā jāatsit. Var spēlēt arī tikai veicot soda metienus pa vārtiem, līdzīgi kā strītbola spēlē „21”. Šādas spēles ir ļoti daudz un dažādas. Dažas ir pat tik populāras, ka tām tiek rīkotas vietēja mēroga sacensības un paraugdemonstrējumi.

Ielu futbolā vajadzētu izmantot tieši tādu pašu inventāru, kā tradicionālajā futbolā, tomēr tā parasti nenotiek. Tāpat kā tiek variēts ar laukumu un vārtiem, arī inventārs var būt ļoti atšķirīgs. Tomēr arī spēlējot ielu futbolu vajadzētu iegādāties vismaz ērtus sporta apavus, laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un kvalitatīvu futbola bumbu. Ja vēlaties, lai futbola spēle tomēr būtu kaut mazliet atbilstoša īstam futbolam, vajadzētu arī vārtus un laukumu, kas vismaz proporcionāli, atbilst noteikumiem. Laukumam vajadzētu būt arī ar pareizi iezīmētām līnijām un segumu, kas netraucē spēlēt ar pilnu atdevi.

Tā kā ielu futbols parasti tiek spēlēts laukumā ar cietu virsmu, kā, piemēram, asfalts, grants vai betons, ir daudz vieglāk gūt dažādas traumas. Kritiens uz kādas no iepriekš minētajām virsmām noteiktu būs daudz traumatiskās nekā kritiens zālājā, kāds tie izmantots oficiālos futbola stadionos, tāpēc ir jāievēro īpaša piesardzība.

Lai spēlētu ielu futbolu, galvenais ir likt lietā fantāziju un atrast spēlētājus. Ielu futbola laukumu var izveidot gandrīz jebkur un arī inventāru atrast nav grūti. Tas nav dārgs, nepieejams profesionālais sports, kas arī ir galvenais iemesls tā lielajai popularitātei.