ghettogames

Parkūrs

Ja uz ielām vai kādu pamestu ēku tuvumā redzat jauniešus, kuri skrien, lec, rāpjas un cenšas izvairīties no dažādiem šķēršļiem, nevajag uzreiz domāt, ka viņi ir...

Strītbols

Daudzi uzskata, ka strītbols ir ļoti līdzīgs tradicionālajam basketbolam un kā vienīgo atšķirību min spēles norises vietu, proti, strītbols tiek spēlēts ārpus t...

Ielu hokejs

Eiropā, dzirdot vārdu „hokejs”, parasti ar to automātiski tiek saprasts ledus hokejs, kas ir ļoti populārs sporta veids, tomēr pastāv arī citi hokeja veidi, kā,...